Corespondenta sentimentala

Corespondenta sentimentala

de Ion Luca Caragiale


Intamplarea, indiscreta intamplare ne-a facut sa dam peste scrisoarea de mai la vale, careia e de prisos a-i mai face comentarie. Pastram cu cea mai mare scumpatate ortografia si punctuatia originalului acestei scrisori.
Autorul, care e Cunoscutul domnisoarei Mari, aflam ca este amploaiat superior in biuroul despartirii VI a comisiei politienesti.
Juna Mari, cu domiciliul in mahalaua acelei despartiri, se afirma ca ziua traieste cu acul, iar seara se plimba pe bulivar.
Despre cum merge toata siretenia Cunoscutului cu domnisoara Mari, cititi si va patrundeti:

Bucuresti, 2/14 apriliu

Domnisoara!!

Satisfactia ce v-ati facut pentru mine instrigatoriulu, nu erati in drept a lovi in mine, ci in rivali care poate a pronuntat niste espresii suparatoare pentru D-ta. - Nu credeam ca D-ta sa fii astfel dupa cum am avut ocasiune, cu cele intamplate prin remiterea epistolelor - resbunarea care voiai a-mi impune, pueati foarte facile ca sa decideti ua ora in care determinam bine frasati suparatoare care m-a indus intr-o mare confusiune, si atunci tot ce puteai a-mi impune eram gata a fi ascultat si ma supuneam ordinelor: asa zeu (ce se facu, je vous aime, mon ange, mon aimee), despretuiescu pe toate, si voiu despretui, insa pe tinu nu potu, sum nebunu, anii tineri mi se ducu si o data cu ei se duce si ai tai si aunci va fi tarziu, caci o sa-ti suveniezi ca a fost o fiinta care te-a iubit, si chiar atunc blastfemu meu-ti va cadea asuprati - caci cu multuse deosibesce cand cineva va afla tet a tet, si cu atat mai mult cand o farsa se face prin cunosciinta altor persoane.
Mari! (imi iau curagiulu a va esclama astfel fiind ca tonatiunea de Mari 'mi da o vie speranta, inchipuiesciti in ce stare deplorabila se afla acela cand iubesce si nu e iubitu ua data dupa cum te cunosc erai naiva, blanda si cu-n caracter foarte frumosu vis-a-vis de mine asta-zi a perit acea modestie ca ma vezi depasandu strada si stai foarte integra in ocupatia ce o ai la fereastra.
Asta-zi Mari ceea ce doream, am reesitu, dupa cum odinioara ua spuneam au grandde Mama.
Sunt adesea trei saptamani de cand se tine de capu meu sa ma insinuese ua familie, insa amorul de care poale cineva muri nu ma lasa, mi se par eca inaintea ochiloru este ua naluca cand 'mi pomenesce 'mi spune de ua alta fiinta. -Nu vezi, Mari, nu observi ca te iubescu, ah dumnezeulu meu, aibi indurare, si fa ca acea fiinta pe care ua am, sa cada astfel cum sum, gandestete Mari ca poate sa moru si atunci, atunci cand poate cellu de susu'ti va reaminti suvenirea o sa fugi de vederea ori si carei fiinte, careti va descria soarta sa ca si mine, in fine gandestete iubita, angelul meu, gandestete si aibi indurare de cella ce te iubesce.
Deara ce se zicu, o nu, nu voi sa cad pana acolo, voi sa viu in simtiri si sa revinu de unde am plecatu.
Alaltaieri m-am intalnitu cu servanta D-tale, comunicandu-mi ca eu sa iubescu o alta fiinta ( pe Eleonora), multu v-ati inselatu, ca sarmana fata nici n-a depasatu cu mine in trasura cu muma sa pe strada D-tale, caci de si am ua mica cunoscinta, si aceasta facuta cu ocasiunea pe cand fratele sau domicilia in familie, insa nu e bine Mari! ca sa blami ua fiinta asemenata tie, si mai alesu ca mai toate sunteti feble.
Mari sum in nisce momente, asa de intunecoase, in catu par-se ca sunt aruncat in abisu.
Fa ca tu sa fii acea lumina prin care sa-mi arate accellu drumu ca sa-mi potu veni cara si cum eram cand facuram prima cunosciinta.
Deara ce se zicu, poate se crezi ca m-am suparatu, da, eu nu, sum mai vesel ca mi s-a intamplatu aceasta farsa, care mi ai facutu, caci atunci cand voiu fi sotul tau 'mi voiu suvena ca ai fostu demna de iubitu, si ca esti.
Aduti aminte Mari, ca dupe cum credu, ai facutu lectura Romantica, si ai avut destula proba cum respingatorul cade, iubesce, si aceasta o face tarziu cand primul respinsu e rece, nu se mai gandeste la trecutu.
Acum' ti spun nu facea ca prin mine se faci subiectulu unei conjuratiuni contra mea. -Am gresitu ceva spunemu ca sa pot curege greseala, ca sa nu te lasu in asa opiniune dupe cum crezi.
Asteptu si de asta data unu respunsu, caci sum palidu, fara curagiu si chiar fara speranta de a te mai vedea vr'o data, caci deaca si acum voi fi respinsu de a-mi trimite responsulu satisfacatoru nu voiu mai repasa strada unde domiciliati, - poate cu ocaiune si cu multa afacere se facu acestu gravu pasu.
Asteptu un responsu agravantu

Cunoscutul


"Claponul", nr. 6, 1877
Corespondenta sentimentala


Aceasta pagina a fost accesata de 2686 ori.